Natuurgebieden

De Manteling Oranjezon Hoge Hil De Schotsman Het Bokkegat

Natuurgebied
de Manteling

Tussen Domburg en Vrouwenpolder vind je De Manteling van Walcheren. Dit stuk natuur is het meest afwisselende kustgebied van Zeeland. Het natuurgebied is één van de weinige plekken waar je in het landschap kunt zien hoe duinen op een natuurlijke wijze ontstaan en veranderen. Door de unieke werking van wind en water zie je er hoge duinen, natte duinvalleien en droge grasduinlanden. Het biedt alles wat een natuurliefhebber zich kan wensen. De wandelroute door en langs De Manteling bestaat uit oude buitenplaatsen, bossen, stukken duin (direct grenzend aan de altijd hoorbare Noordzee), statige lanen en slingerpaadjes. Van de 17e tot de 19e eeuw woonde de Middelburgse elite hier in de zomer. De Manteling is voorgedragen als een natura-2000 gebied vanwege haar bijzondere flora en fauna. Vrijwel nergens anders in Europa groeien loofbomen zó dicht op de kust. Bijzonder zijn ook de stinzenplanten, zoals als sneeuwklokje, narcis, bosanemoon, sleutelbloem en daslook. Deze planten hebben zich ooit vanuit buitenplaatsen in het gebied gevestigd. De Manteling staat bekend om zijn damherten en reeën. Heel wat soorten zangvogels en spechten broeden in de Manteling. Kortom, De Manteling is een prachtig en veelzijdig wandelgebied waar je uren kunt wandelen.

Natuurgebied
Oranjezon

Voor Natuurgebied Oranjezon zijn er verschillende wandelroutes beschikbaar die je door beschutte duinvalleien, bos, duinstruweel, verstuivingen en duingrasland leiden. Dit afwisselende landschap maakt Oranjezon een belangrijk leefgebied van veel duinplanten- en diersoorten. Met een beetje geluk ontmoet je er een damhert of ree! Dichterbij zee wandel je langs helmgras en hoor en zie je regelmatig de zee tussen de duinen door. In het verleden was Oranjezon een waterwingebied. Dit zie je terug aan de kanalen en het naaldbos. In Oranjezon zijn meer dan 200 verschillende soorten vogels gezien. Niet allemaal jaarrond, sommigen komen er alleen om te broeden, om te overwinteren of passeren als trekvogel. De verscheidenheid in biotopen – van bos tot duinvallei – zorgt voor een rijke insectenwereld. Bijzonder om te noemen zijn de grote mierenhopen van de rode bosmier en de vele libellensoorten, die in de kanalen en duinmeertjes leven. Met een beetje geluk sta je oog in oog met een damhert of ree. Damherten komen hier niet van nature voor. Ze zijn hier gekomen toen in 1944 Walcheren onder water werd gezet. De landgoedeigenaren uit de omgeving zetten toen de hekken van hun hertenkampen open, zodat ze zichzelf konden redden. Dat is gelukt! Je kunt ze vaak zien grazen of rusten op de grote weide op weg naar de ingang.

In Oranjezon lopen konikpaarden en herefordrunderen vrij rond. De dieren helpen bij het beheer van het gebied. Ze houden de begroeiing kort en gevarieerd. Met hun hoeven maken ze kleine gaten in de grasmat, waarin weer plantjes kunnen kiemen. En van de poep profiteren ook weer allerlei dieren: met name insecten (mestkevers) en vogels (die de insecten eten). En wat dacht je van amfibieën? Je kunt zeker jonge rugstreeppadjes in een lekker warme paardendrol aantreffen!

Hoge Hil

De Hoge Hil is het hoogste duin van Domburg en biedt een prachtig uitzicht over het dorp, het strand, de duinen en de zee. Dat zal Piet Mondriaan ook gedacht hebben, begin 20e eeuw. Op de Hoge Hil schildert hij in de zomer van 1909 en plein air op karton het schilderij Zee na zonsondergang. Vanaf de Hoge Hill zie je in enkele oogopslagen het Zeeland dat Piet Mondriaan in zijn schilderijen en tekeningen onder handen neemt: niet alleen het duingebied en de zee met zijn strekdammen, maar ook de typerende gebouwen die zich als verticale elementen aftekenen tegen het uitgestrekte Zeeuwse landschap. Van de molen van Domburg tot de kerktoren van Oostkapelle.

Naar De Hoge Hill toe zijn er verschillende trappen gebouwd. Men kan nu eenvoudig van het centrum naar Hoge Hill wandelen en vandaar langs de golfbaan lopen en naar de stranden buiten het dorp. De hoogte is ongeveer 25 meter.

Op de top staan ook 9 of 13 zwarte marmeren platen die de kernen in de gemeente Veere voorstellen. De grootste kern is Koudekerke met 3482 inwoners. Domburg heeft 1553 inwoners. Andere dorpen die ook tot de gemeente Veere behoren zijn de badplaatsen Zoutelande, Oostkapelle en Vrouwenpolder.

De Schotsman

De Schotsman is een natuurgebied in Zeeland, gelegen in de gemeente Noord-Beveland. Het is een mooi wandelgebied aan de rand van het Veerse Meer. De Schotsman is van nature een zandplaat die droog is komen te staan doordat de verbinding met zee is afgesloten sinds het dichtmaken van het Veerse Gat. Toch krijg je hier regelmatig natte voeten!

Het gebied bestaat uit een aantal meren en plassen, een bos en een aantal heidevelden. Er zijn veel verschillende soorten planten en dieren te vinden in het gebied, waaronder veel verschillende vogelsoorten. Schotse Hooglanders en paarden worden ingezet om het terrein open te houden. Het gebied wordt ook gebruikt voor recreatie, zoals wandelen, fietsen, vissen, kanoën en kamperen.

Het Bokkegat

Het Bokkegat is een prachtig gebied om te wandelen door weides, bosjes en langs de knotwilgen. Er is een scherm gezet waar vogelaars in alle rust de vogels in het gebied kunnen bekijken. Er zijn veel watervogels te zien zoals ganzen en eenden, maar ook tureluurs en plevieren. In het bos bij het Bokkegat broeden buizerds, spechten en verschillende zangvogels.